Category Archives: 最新推出

最新推出

國泰航空 – 來往香港機票特價優惠


目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 18.09.2020 - 06.12.2020 / 24.12.2020 - 24.05.2021 /
15.08.2021 - 06.12.2021
05.10.2020 $668.00 起 (含稅)
(有效期 01 個月)
特級經濟客艙 18.09.2020 - 06.12.2020 / 24.12.2020 - 24.05.2021 /
15.08.2021 - 06.12.2021
05.10.2020 $1,700.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
商務客艙 沒有限期 05.10.2020 $4,700.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)


加拿大航空 – 來往香港機票特價優惠

目的地 : 香港

客艙種類出發時段回程時段訂購日期價錢
經濟客艙 17.05.2021 - 31.05.2021 Limited Time Order $585.00 起 (含稅)
(有效期 01 個月)
特級經濟客艙18.06.2021 - 28.06.2021 /
10.07.2021 - 14.08.2021
30.09.2020 $1,700.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
商務客艙 沒有限期 30.09.2020 $4,700.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)