Category Archives: 最新推出

最新推出

國泰航空 – 來往香港機票特價優惠


目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 29.06.2022 - 09.07.2022 /
13.12.2022 - 23.12.2022
07.02.2022 $1,288.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
特級經濟客艙 21.01.2022 - 24.05.2022 /
15.08.2022 - 06.12.2022
$2,300.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)
商務客艙 $6,400.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)


 

加拿大航空 – 來往香港機票特價優惠

目的地 : 香港

客艙種類出發時段回程時段訂購日期價錢
經濟客艙 25.05.2022 - 28.06.2022 /
10.07.2022 - 14.08.2022 /
07.12.2022 - 12.12.2022
28.02.2022 $1,288.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
特級經濟客艙 21.01.2022 - 24.05.2022 /
22.08.2022 - 02.10.2022 /
24.10.2022 - 06.12.2022
$2,300.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)
商務客艙 06.10.2022 - 13.10.2022 Limited Time Offer $5,298.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)