Category Archives: 最新推出

最新推出

國泰航空 – 來往香港機票特價優惠


目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 13.12.2021 - 23.12.2021 / 29.06.2022 - 09.07.2022 /
13.12.2022 - 23.12.2022
31.10.2021 $1,242.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
特級經濟客艙 24.09.2021 - 06.12.2021 / 24.12.2021 - 24.05.2022 /
15.08.2022 - 06.12.2022
$2,300.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)
商務客艙 $6,400.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)


 

加拿大航空 – 來往香港機票特價優惠

目的地 : 香港

客艙種類出發時段回程時段訂購日期價錢
經濟客艙 31.10.2021 $1,242.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
特級經濟客艙 24.09.2021 - 06.12.2021 /
24.12.2021 - 24.05.2022 /
15.08.2022 - 06.12.2022
31.10.2021 $1,900.00 起 (含稅)
(有效期 12 個月)
商務客艙 $6,400.00 起 (含稅)
(有效期 12 個月)