Category Archives: 最新推出

最新推出

國泰航空 – 來往香港機票特價優惠


目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 27.01.2023 - 24.05.2023 /
15.08.2023 - 06.12.2023
15.02.2023 $1,160.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
特級經濟客艙 27.01.2023 - 24.05.2023 /
15.08.2023 - 06.12.2023
31.03.2023 $2,800.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)
商務客艙 31.03.2023 6,600.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)


2

 

加拿大航空 – 來往香港機票特價優惠

目的地 : 香港

客艙種類出發時段回程時段訂購日期價錢
經濟客艙 27.01.2023 - 24.05.2023 /
15.08.2023 - 06.12.2023 /
24.12.2023 - 24.05.2024
15.02.2023 $1,060.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
豪華經濟客艙 27.01.2023 - 24.05.2023 /
15.08.2023 - 06.12.2023 /
24.12.2023 - 24.05.2024
31.03.2023 $2,500.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)
商務客艙 27.01.2023 - 28.02.2023 28.02.2023 $3,998.00 起 (含稅)
(有效期 06 個月)