Canada New England

加拿大-新英格蘭郵輪情報

英格蘭、蘇格蘭、法國和其他歐洲定居者的遺贈賦予了加拿大新英格蘭海岸以獨特的魅力。在這條航線上您可以看到很多歷史遺跡:從波士頓的保羅里維爾之家、魁北克17世紀的Notre-Dame des Victoires教堂到哈利法克斯海事博物館裡的鐵達尼號展覽。 同樣在這條航線上你也能欣賞到獨特的北大西洋風情:堆著漁網的漁船、富裕船東建造的維多利亞時代的建築、矗立在北風凜冽的絕壁上的燈塔以及有著寒冷嚴酷美的北大西洋。這條線的黃金季節是在秋天,那時秋楓佈滿了山坡。

航線停泊的港口有:緬因州的吧港(Bar Harbor)和阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)、羅德島州的新港(Newport)、加拿大新斯科舍省的哈利法克斯(Halifax)、魁北克、和新伯倫瑞克省的聖約翰(Saint John).

2018 加拿大新英格蘭遊輪 Canada New England Cruise


 1. Oct 6, 2018 - YUL/FLL - HAL Veendam ( 13 Nights )
 2. Oct 13, 2018 - BOS/FLL- HAL - Zuiderdam ( 11 Nights )
 3. Oct 16, 2018 - NYC/YQB - Royal Princess ( 10 Nights )
 4. Oct 20, 2018 - NYC/NYC- Regal Princess ( 7 Nights )
 5. Oct 26, 2018 - Y/FLL - Royal Princess ( 14 Nights )

2019 加拿大新英格蘭遊輪 Canada New England Cruise


 1. May 18, 2019 - YUL/BOS - HAL Zaandam ( 7 Nights )
 2. Jul 13, 2019 - YUL/BOS- HAL - Zaandam ( 7 Nights )
 3. Jul 21, 2019 - FLL/YQB - Caribbean Princess ( 13 Nights )
 4. Aug 9, 2019 - YQB/NYC- Caribbean Princess ( 10 Nights )
 5. Sep 4, 2019 - NYC/YQB - Caribbean Princess ( 10 Nights )
 6. Sep 7, 2019 - YUL/BOS - HAL Zaandam ( 7 Nights )
 7. Sep 14, 2019 - YQB/NYC- PCL - Caribbean Princess ( 10 Nights )
 8. Sep 21, 2019 - NYC/NYC - Regal Princess ( 7 Nights )
 9. Sep 24, 2019 - NYC/YQB- Caribbean Princess ( 10 Nights )
 10. Oct 4, 2019 - YQB/NYC - Caribbean Princess ( 10 Nights )
 11. Oct 5, 2019 - BOS/YUL - HAL Veendam ( 7 Nights )
 12. Oct 14, 2019 - NYC/YQB- PCL - Caribbean Princess ( 10 Nights )
 13. Oct 19, 2019 - NYC/NYC - Regal Princess ( 7 Nights )

canada_new_england_mix


campbell_bottom