Recent Posts by campbell

國泰航空 – 來往香港機票特價優惠


目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 15.08.2020 - 06.12.2020 / 24.12.2020 - 24.05.2021 /
15.08.2021 - 06.12.2021
16.08.2020 $658.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
特級經濟客艙 15.08.2020 - 06.12.2020 / 24.12.2020 - 24.05.2021 /
15.08.2021 - 06.12.2021
16.08.2020 $1,700.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
商務客艙 沒有限期 16.08.2020 $4,700.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)


加拿大航空 – 來往香港機票特價優惠

目的地 : 香港

客艙種類出發時段回程時段訂購日期價錢
經濟客艙 15.08.2020 - 12.12.2020 /
24.12.2020 - 17.06.2021 /
15.08.2021 - 12.12.2021
31.08.2020 $658.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
特級經濟客艙07.08.2020 - 14.08.2020 /
18.06.2021 - 28.06.2021 /
10.07.2021 - 14.08.2021
31.08.2020 $1,700.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)
商務客艙 沒有限期 31.08.2020 $4,700.00 起 (含稅)
(有效期 03 個月)本地精裝遊 (更新)

Recent Comments by campbell

No comments by campbell yet.