Category Archives: AM1320-20180518

加拿大航空來往香港機票特價優惠


目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 29.05.2018 - 02.07.2018 / 15.08.2019 - 30.11.2018 15.06.2018 $720.00 起 (含稅)
(有效期 3 個月)
特級經濟客艙 15.05.2018 - 24.05.2018 / 22.08.2018 - 02.10.2018 /
24.10.2018 - 06.12.2018
15.06.2018 $1,818.00 起 (含稅)
(有效期 3 個月)

bottom-02

國泰航空來往香港機票特價優惠


目的地 : 香港

客艙種類出發時段訂購日期價錢
經濟客艙 14.05.2018 - 24.05.2018 / 15.08.2018 - 30.11.2018 15.06.2018 $698.00 起 (含稅)
(有效期 2 個月)
特級經濟客艙 01.03.2018 - 24.05.2018 / 15.08.2018 - 30.11.2018 15.06.2018 $1,900.00 起 (含稅)
(有效期 3 個月)

bottom-02